Hjernens (bevidste) kapacitet

Har du tænkt over, hvor stor en kapacitet din hjerne egentlig har?

De fleste af os synes selv, at vi er i stand til at rumme ganske meget med vores bevidste sind. Men hvor meget kan hjernen egentlig kapere?

Det kan man måle på mange forskellige måder. I vores tidligere virksomhed vidste vi ikke bedre og fortalte derfor vores studerende, at hjernen kunne opfatte cirka 7 informationsenheder ad gangen svarende til maksimalt 44 bits af information pr. sekund:

Resultatet stammer fra en undersøgelse af den britiske psykolog William Edmund Hick, hvor man forsøgte at måle nogle forsøgspersoners evne til at opfatte blinkende lys i det højest mulige tempo. Mange andre undersøgelser kommer frem til resultater, der minder om Hicks, når man sætter målemetoderne og resultaterne op imod hinanden, selv om de måler vidt forskellige ting.

Eksperimentalpsykologen Richard Gregory har kritiseret denne slags målinger, fordi de udelukkende måler det, som forsøgslederen fokuserer på, mens personerne jo opfatter mange andre ting med sanserne samtidig.

I årene omkring 1960 undersøgte professor Karl Küpfmüller noget tilsvarende. I hans undersøgelse konkluderer han, at der er stor forskel på hjernens bevidste båndbredde <em>afhængig af aktiviteten</em>. For eksempel synes grænsen ved højtlæsning at være omkring 30 bits pr. sekund, mens den ved optælling af genstande er så lidt som 3 bits pr. sekund.

Fra vores side noterer vi også, at motivation kan være en faktor: En idrætsudøver er formentlig langt mere motiveret for at sanse bevægelserne hos sin modstander, end en forsøgsperson er for at opfatte lys hurtigst muligt. Der kan ganske enkelt være forskel i hvor meget mental aktivitet, der sættes ind på opgaven. Opgavens kompleksitet kan efter vores opfattelse også være i spil sådan som Gregory er inde på: Idrætsudøverens opgave er langt mere kompleks, og måske kan hjernen opfatte langt flere signaler af <em>forskellig</em> karakter, end når man blot sidder og stirrer på en lyskilde. Endelig kan målemetoderne kritiserer for kun at måle hvad hjernen kan genskabe bevidst, men ikke hvad den i første omgang opfattede – enten bevidst eller ubevidst.

Området er altså langt mere komplekst end “7 +/- 2 bidder af information” som vi ellers så skråsikkert sagde tidligere. Vi vender tilbage med yderligere oplysninger i et kommende nummer af Mentologi-Magasinet.

På vores nye uddannelse, <strong><a href=”http://www.mentologi.dk/traening/uddannelser/mentologi-facilitator/”>Mentologi Facilitator</a></strong>, går vi grundigt ind i emnet og laver øvelser, der presser og udvikler din hjerne.

Læs mere: “Mærk verden”, Tor Nørretranders.

Skriv et svar

Name and email are required. Your email address will not be published.